Privacy Policy De Deeluitgeverij

 

Privacy Policy De Deeluitgeverij

Vooraleer we beginnen aan de Privacy Policy enkele definities:

De Deeluitgeverij: De Deeluitgeverij, gevestigd te 2000 Antwerpen aan de Italiëlei 75/001.

Cookies: kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, tablet of mobile) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend.

Data: gegevens van de bezoekers.

Google Analytics: een applicatie van Google die De Deeluitgeverij  gebruikt om het verkeer van, op en naar de website te tracken en te analyseren.

Derden: een andere partij dan De Deeluitgeverij

1. Verzamelde informatie en hoe wordt die verzameld?

Google Analytics:

Google Analytics verzamelt gegevens van websitebezoekers en geeft ze aan De Deeluitgeverij. Op haar beurt kan De Deeluitgeverii statistisch analyseren welke categorieën van mensen de website bezoeken en kan ze de website optimaliseren aan de hand van de resultaten. Google Analytics verzamelt:

 • Locatie
 • Apparaat
 • Browser
 • Besturingssysteem
 • Serviceprovider
 • IP-adres (het laatste octect is gemaskeerd)

Ook verzamelt Google Analytics volgende gegevens. Deze bepalen ze aan de hand van uw surfgedrag door cookies op te slaan.

 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Surfgedrag
 • Interesse

Verzamelde gegevens voor de nieuwsbrief:

 • Emailadres
 • Keuze van nieuwsbrief

2. Waarom heeft De Deeluitgeverij  persoonsgegevens nodig?

De Deeluitgeverij verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (mits uitdrukkelijke toestemming)
 • Verzenden van uitnodiging op evenementen georganiseerd door De Deeluitgeverij
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De Deeluitgeverij analyseert het gedrag van de bezoekers op de website om daarmee onze website te verbeteren.

3. ActiveCampaign

De Deeluitgeverij maakt gebruik van ActiveCampaign. Die software dient voor e-mailmarketing automation. De Deeluitgeverij  gebruikt die om nieuwsbrieven te versturen.

Wanneer u zich inschrijft op de website allesoverebikes.be voor de nieuwsbrief van allesoverebikes.be, worden uw opgegeven gegevens in ActiveCampaign opgeslagen.

4. Hoe beveiligt De Deeluitgeverij de verzamelde persoonsgegevens?

De Deeluitgeverij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@deeluitgeverij.be.

5. Derden

De Deeluitgeverij deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De Deeluitgeverij deelt uw gegevens uitsluitend met:

 • Idecom Media NV. (abonnementenbeheerder)
 • Bossdata (Direct Marketing agency)
 • ActiveCampaign (Direct Mailing application)

De Deeluitgeverij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, mobiel, tablet) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend.

De Deeluitgeverij gebruikt cookies om:

 • De technische werking van de website te optimaliseren
 • Het gebruik te vergemakkelijken
 • Voorkeursinstellingen te onthouden
 • Analyseren van websitegebruik (Google Analytics)

De website allesoverebikes.be gebruikt volgende cookies:

 • WordPress_ [hash]: om de authenticatiegegevens bij het inloggen op te slaan. Bewaartermijn: sessie
 • wordpress_logged_in_ [hash]: om aan te geven wanneer u bent ingelogd en wie u bent. Bewaartermijn: sessie
 • wp-wordpress_test_cookie: om te controleren of de cookies zijn ingeschakeld in de browser om de gebruikers een passende gebruikerservaring te bieden. Bewaartermijn: sessie
 • wp-settings-{time}-[UID]: om de weergave van uw admin-interface en de front-end van de website aan te passen. Bewaartermijn: 1 jaar
 • _ga: Google Analytics. Bewaartermijn: 2 jaar
 • _ga_[hash]: Google Analytics. Bewaartermijn: 2 jaar

U kan uw browserinstellingen wijzigen en cookies uitschakelen. Via volgende links kan u per browser meer informatie vinden over Cookies:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera Browser
Safari
Internet Explorer

9. Google Analytics

Om uw bezoek te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij worden er cookies op onze website geplaatst en hebben wij de nodige maatregelen getroffen om uw privacy te garanderen.

 • De Deeluitgeverij heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google
 • De Deeluitgeverij heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
 • De Deeluitgeverij maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies
 • De Deeluitgeverij maakt gebruik van cookies voor Google Analytics

Wenst u liever niet dat Google Analytics gegevens verzamelt, kan u deze op volgende manieren blokkeren:

 • U kan Google Analytics blokkeren in uw browser(s). Dat kan via de browser-add-on voor Google Analytics. Meer info over de privacy van Google Analytics, vindt u hier.
 • U kan via uw Google-account de door u bezochte sites en apps bekijken en indien gewenst bewerken.
 • U kan via de incognitomodus in de browser surfen op het internet zonder dat de websites gegevens van u opslaan.

10. Welke controle heeft u op de verzamelde persoonsgegevens?

U heeft alle controle over de door De Deeluitgeverij  verzamelde gegevens. Indien u wenst, kan u via een simpele e-mail uw gegevens opvragen, wijzigen of verwijderen. Voor alle informatie kan u terecht op privacy@deeluitgeverij.be.

11. Duur verzamelde gegevens

De Deeluitgeverij zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 5 jaar.

12. Contactgegevens

Bij De Deeluitgeverij houden we van feedback, en al zeker als we iets aan mee kunnen doen. Voor opmerkingen en vragen omtrent uw privacy op allesoverebikes.be kan u altijd hier terecht:

De Deeluitgeverij BV
Italiëlei 75/001, 2000 Antwerpen
+32 3 680 24 97
privacy@deeluitgeverij.be